Norgy


Norgy werd opgericht in het academiejaar 1988 - 1989 door een groep enthousiaste toekomstige leerkrachten die toen school liepen in de Bisschoppelijke normaalschool Sint-Vincentius te Gijzegem. De naam NORGY is een samenvoeging van de beginletters van de school. Jammer genoeg was er na amper 10 jaar geen opvolging meer en gingen de boeken van de club toe in 1999.

 

In 1995 onstond de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven waarvan de Bisschoppelijke Normaalschool Gijzegem deel uitmaakte. In 2003 werden verschillende opleidingen geconcentreerd op de campus Dirk Martens te Nieuwerkerken (Aalst), waaronder de opleiding onderwijs van de Normaalschool Gijzegem.

 

Omdat de Lerarenopleiding, zowel Kleuter als Lager onderwijs, een van de grootste departementen van Aalst is en omdat er enorm veel vraag was om Norgy terug op te richten, hebben enkele studenten onderwijs het initiatief genomen om Norgy nieuw leven in te blazen. Het jaar 2006 werd een nieuwe start voor de club Norgy.

 

Het schild van de vereniging draagt bovenaan, zwart op wit, de naam. Daaronder wordt het schild in twee gedeeld, met rechtsboven de Vlaamse Leeuw, rechtsonder een oranje boekentas op witte achtergrond (als symbool van de studierichting van de meeste leden) en de volledige linkerkant wordt ingenomen door het monogram, met op de achtergrond diagonaal de kleuren van de club in drie banden: oranje, heraldisch zilver en opnieuw oranje.

 

Schachten (kandidaat-leden) van Norgy dragen traditioneel een lint van 27mm breed, met de clubkleuren in drie banden evenwijdig aan elkaar, over de linkerschouder. Commilitones (volwaardige leden) dragen eenzelfde lint, maar dan over de rechterschouder.

 

Leden van het praesidium dragen een breder lint in dezelfde kleuren, waarop in het zwart de functies die zij vervullen en het bijpassend jaartal worden aangebracht, samen met het schild en eventuele eretekens. De praeses draagt het breedste lint, met op het uiteinde een knoop of een decoratieve 'flosh'. Zijn functie en jaartal worden in het goud aangebracht.

 

Clubcafés door de jaren heen: Den Uil (Gijzegem), De Kronkel (Aalst), De Coninck Van Spangiën (Aalst)

 

Meter: Sabien Nijs

Peter: Gunther "Butcher" Van Haut

 

Senioren door de jaren heen:

2013-'14: Daisy "Plaizy" Van Der Sypt

2012-'13: Mathijs "Blackie" Vansynghel

2011-'12: Pieter "Pedro" Verhelst

2010-'11: Sofie "Hommel" De Graeve

2009-'10: Dimitri "Cachepot" Stevens

2008-'09: Nele Verhemeldonk

2007-'08: Sofie "Hommel" De Graeve

2006-'07: Liesbeth Van Landuyt

2006: Evelien Gosseye

 

 

...

1997-'98: Sabien Nijs

1996-'97: Sabien Nijs

...

1990-'91: Ilse Callebaut

 

 

Clublied
Geschreven door Els Salembier op de tonen van The Wild Rover

 

'k Ga in 't onderwijs maar nog lang niet vandaag.

'k Vind voorlopig de klas en de kind'ren een plaag!

Een cursus en lessen, wat moet je ermee?

Laat het liggen waar 't ligt en kom dan met ons mee...

 

Keerzang

Ja want Norgy is het, dat is het totaal.

In 't café zijn we beter dan in 't klaslokaal.

 

Studenten, docenten ze maken plezier.

Ja, we feesten en lachen en drinken graag bier...

Is 't examen of stage dan valt het niet mee,

We werden heel hard en zijn minder tevree.

 

Keerzang

 

Bij ons komen meisjes en jongens bijeen.

Want zo'n club normalisten, zo is er maar één!

Al ben ik hier weg, 'k vergeet Norgy niet gauw.

Want ik keer steeds terug, 'k beloof eeuwige trouw!